CZC.cz

jsme výhradní pozáruční servis
CZC

Filtrovat dle:

Archiv

Rubriky

UEFI

Vše co potřebujete vědět o této specifikaci pro rozhraní mezi OS a hardwarovým systémem.

UEFI, celým názvem také Unified Extensive Firmware Interface (česky „jednotné rozšiřitelné firmwarové rozhraní“) je nová specifikace, definující softwarové rozhraní mezi operačním systémem a hardwarovým firmwarem.

Co si z této složité, odborné definice ale vzít?
Zjednodušeně (a lidsky) řečeno to znamená, že UEFI zajišťuje správnou komunikaci mezi Vaším operačním systémem (Windows) a hardwarem Vašeho počítače.

Celková návaznost vypadá zhruba takto:

89

V této funkci nahradila dříve používané, zastaralé rozhraní, jehož název je zřejmě známější i pro laickou veřejnost – dnes již legendární BIOS.

Původně bylo UEFI vyvinuto společností Intel pod kratším názvem EFI.

Pro ilustraci na následujícím obrázku se můžeme podívat, jak takové EFI BIOS rozhraní vypadá v aplikaci pro zařízení ASUS:

89

Tento nový standard je zaváděn z několika důvodů. Nejdůležitějším z nich je rozhodně podpora tzv. Secure Boot – což je metoda, která umožní zapnout počítač jen tak, že jsou použity „certifikované softwarové komponenty.“ To znamená, že při spuštění počítače jsou kontrolovány elektronické podpisy jednotlivých součástí operačního systému, jako tzv. zavaděč (díky kterému se systém při spuštění nahrává), tak i například jádro systému, tzv. „kernel“ který na pozadí řídí veškeré sekundární procesy probíhající v počítači.

Druhým důvodem je přechod z tabulky MBR na GUID, což má za následek změněný způsob členění a ukládání oddílů na pevném disku. MBR mělo jako maximum 2TiB disky, což se změnilo s přechodem na GUID.

Posledním důvodem je zrušení zpětné kompatibility s původními 16bitovými procesory 8086, které byly v původních IBM PC kompatibilních počítačích.

Druhý a třetí důvod nemají logický důvod, už jen z důvodu, že existují vylepšené varianty původního BIOSu, například 32bitová verze BIOSu, stejně jako verze, která podporuje implementaci GPT tabulky, címž tedy všechny tyto požadavky splňuje a není nutné používat často nekompatibilní a problematický UEFI standard.

Jako reálnější a logičtější důvod se jeví to, že autoři chtěli prostě a jednoduše omezit rostoucí zájem o alternativní operační systémy a zvýšit schopnost kontroly nad autorsky chráněným obsahem – jako je hudba a filmy.

Secure Boot tím pádem zajištuje, že počítače mohou zavést pouze systém opatřený odpovídajícím certifikátem. Toto samozřejmě způsobovalo problémy alternativním systémům, lišícím se od Windows či Mac OSX. Šlo zejména o Linux – proto Linux Foundation, v reakci na tuto situaci, vyvinul vlastní alternativu tohoto rozhraní – UEFI Secure Boot System, která dokáže Secure Boot obejít.

Do dnešního dne UEFI použila již naprostá většina výrobců a systémů, včetně Hewlett-Packard, přes Microsoft Windows až po Apple Mac OSX.

EFI je kritizováno zejména kvůli zavádění větší komplikovanosti, aniž by to přineslo významné výhody. Také zcela odmítá open-source náhrady BIOSu jako například OpenBIOS a Coreboot.

použité zdroje: wikipedia, Internet